Kullanım Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu site koşullarını dikkatlice okuyun. Bu web sitesini kullanan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Meydan Mahallesi Hastane Caddesi No: 9/y, 42500 Çumra/Konya adresinde faaliyet gösteren Suzan Na Temizlik ve Bakıcılık Hizmetlerinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. İş bu sitede (nimettemizlik.com) yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İş bu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2. Kullanıcı web sitesi dahilinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, iconları, görsel / işitsel diğer imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, yazılım kodlarınının html kodu ve diğer kodlar ile tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, nimettemizlik.com ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki üçüncü kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

nimettemizlik.com’un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sitesinin kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

DİĞER SİTELERE VERİLEN LİNK VE BAĞLANTILARA DAİR

www.nimettemizlik.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde nimettemizlik.com’un hiçbir kontrolü olmadığı için, nimettemizlik.com’un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca nimettemizlik.com’un herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA

www.nimettemizlik.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve bilgi formlarının yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

HAK VE SORUMLULUKLAR

www.nimettemizlik.com sitesinde bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.nimettemizlik.com ve sahibi Suzan Na Temizlik ve Bakıcılık Hizmetleri site içeriğindeki bilgi ve işlem hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir satış veya bilgi hatasından dolayı www.nimettemizlik.com sitesi, yöneticileri ve sahibi Suzan Na Temizlik ve Bakıcılık Hizmetlerine sorumluluk yüklenemez.

Başa dön tuşu